Garanterade löneökningar till alla, kräver bankfacket. Tidigare avtal utan siffersatta lönegarantier, blev ett misslyckande, skriver Finansförbundet i ett pressmeddelande i samband med att facket på måndagen överlämnade sina avtalskrav till arbetsgivarparten BAO.

”Vi har lärt oss en läxa. Många arbetsgivare klarar inte av det ansvar som ett avtal utan siffergarantier innebär. Nu kräver vi ett avtal som ger alla medlemmar en rimlig löneutveckling”, skriver Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet.

Facket vill också sätta extra press i frågan om att motverka osakliga löneskillnader mellan könen.

ST har för sina medlemmar en lägsta lönegaranti om 220 kronor för innevarande lönerevision, vilket är till förtret för arbetsgivaren som i flera fall vill ha ett nollbud.

Att vara medlem i ST kan löna sig (i jämförelse med artikeln) då ST såväl har en lägsta lönegaranti under hela avtalsperioden (220:- för år 2014 och 240:- för år 2015) och även lyckats höja snittlönen ur ett genusperspektiv med 0,41 % utifrån arbetsgivarens bud till förmån för kvinnorna.