På dom orter där behov finns att förändra fp-planerna, har det idag beslutas att den nya planen kommer att gälla från och med 1 feb 2015.
Detta innebär att i jan månad så går vi fortfarande på 2014:s fp-plan.
Anledningen till att vi lagt det på detta sätt är att våra medarbetare skall hinna söka i söm, vilket annars hade varit svårt.