På torsdag riskerar LKAB att lamslås av en strejk bland hamn- och terminalarbetare i Narvik. Anledningen är att förhandlingar mellan Norsk Transportarbeiderforbund och arbetsgivareorganisationen NHS LT har strandat. Förhandlingarna handlade om att NTF ansåg att bemanningen idag är alldeles för låg och att det därför är mycket svårt att ta ut övertid i form av ledighet. Strejken som skulle stoppa all utskeppning från LKAB:s malmhamn i Narvik kan bryta ut tidigast på torsdag den 13 november.

Som om inte detta vore nog så varslar även Norsk Lokomotivmannsforbund om strejk eftersom de inte har kommit överens med NHO Logistikk och transport om tariffer för lokförare i LKAB Malmtrafik. Enligt Lokomotivmannsforbund ville inte LKAB gå med på att avtala om en jämn fördelning av norska och svenska lokförare på Ofotbanan och därför bedömer de att det finns fara för strejk.

– Jag kan inte kommentera om det är en risk för strejk, vi är mitt inne i en förhandling. Just nu är det några principfrågor som vi inte är överens om. Jag har god förhoppning om att vi kommer att komma överens så att det här löser sig, säger Anders Björnström, vd för LKAB Malmtrafik.

Även om förhoppningen är att parterna ska komma överens så att en strejk kan undvikas så finns ändå oron hos LKAB. 70 procent av företagets malm exporteras via hamnen i Narvik och ett stopp på både järnväg och i lastningen av malmfartygen hade blivit tämligen kännbart.

– Skulle det bli en längre strejk så är det inte alls bra. Då riskerar vi att tappa kunder och i dagens läge med dagens malmpriser så har vi inte råd att tappa kunder. Det skulle slå enormt hårt mot LKAB, säger Anders Björnström.
———————————————————————————————————————————————————————

50-50 avtalet
Sedan tidigare råder ett så kallat 50-50 avtal. Innehållet i detta avtal har tolkats olika mellan åre, ibland har tolkningen varit att tågen skulle delas lika mellan länderna och ibland gällde det uppmätt sträcka i vardera land där Björkliden blev avbytesstation (som ligger mitt emellan Kiruna – Narvik).  Utöver dessa tolkningar finns andra tolkningar än längre tillbaka i tiden och vad detta 50-50 avtal egentligen omfattar råder alltså olika tolkningar om.
LKAB vill nu öka sina volymer och behöver då anställa mer personal med utgångsstation Kiruna och därmed med svensk personal, vilket nu norrmännen anser att denna volymökning ska omfattas av 50-50 avtalet med att vi kör vartannat tåg.