2014-11-24

Till dig som är ST-medlem på GreenCargo och arbetar på LKAB Malmbanan

Information riktad till dig som är medlem i ST och arbetar på GreenCargo och arbetar på LKAB Malmbanan. Norsk Lokomotivmannsforbund befinner sig i medling och har varslat om konflikt som kan bryta ut den 27 november.

Här får du en allmän information om vad som gäller i fall konflikten bryter ut. Från och med den 26 november kommer det också att finnas uppdaterad information om en eventuell konflikt på vår hemsida www.st.org. Eventuellt kommer vi också att skicka ytterligare ett mejl till dig.

Vad gäller för dig som är medlem i ST om/när Norsk Lokomotivmannsforbunds strejk träder i kraft?

Som medlem i ST omfattas du av reglerna om neutralitet. Det innebär att du ska utföra dina ordinarie arbetsuppgifter ”i den omfattning som är brukligt vid arbetets normala utförande”. Du får således inte utföra arbetsuppgifter som skulle ha utförts av en medlem i Norsk Lokomotivmannsforbunds om han/hon inte hade strejkat. Att du omfattas av reglerna om neutralitet innebär att det inte är strejkbryteri när du utför dina egna arbetsuppgifter.

Vad gäller om du som medlem i ST beordras att göra andra arbetsuppgifter?

Arbetsgivaren får inte lägga om arbetstidsscheman så att blockerade arbetsuppgifter flyttas över till ST-medlemmar.

Om arbetsgivaren beordrar dig att utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie eller om du beordras att utföra arbetsuppgifter som du misstänker omfattas av Norsk Lokomotivmannsforbunds varsel ska du omgående kontakta ST på telefon: 0771-555 444.

Om ST centralt anser att arbetet inte får utföras kan förbundet stoppa arbetet genom att lägga ett tolkningsföreträde enligt MBL (lagen om medbestämmande i arbetslivet). Innan det skett ska du utföra arbetet.

Om det är oklart om arbete, som du har beordrats utföra, omfattas av konflikten eller inte ska du omedelbart kontakta ST på telefon: 0771-555 444.

Du hittar mer information på nästa sida

Vad gäller om du inte kan utföra dina arbetsuppgifter på grund av att en kollega strejkar?

Kan du inte utföra dina arbetsuppgifter på grund av att en medlem i Norsk Lokomotivmannsforbund strejkar, ska du stå till förfogande för arbete. Du har då rätt till lön. Arbetsgivaren informerar normalt de anställda om vad som gäller för dem, det vill säga dig som är medlem i ST, i en sådan situation. Har du inte fått information från arbetsgivaren kontakta arbetsgivaren och fråga vad som gäller för dig.

Kan arbetsgivaren avbryta eller återkalla en beviljad semester?

Arbetsgivaren har inte rätt att avbryta din semester eller återkalla beviljad semester på grund av konflikten. Om arbetsgivaren ändå gör det, kan följden bli skadeståndsskyldighet och ekonomisk ersättning till dig för till exempel en betald semesterresa. Du måste dock följa arbetsgivarens order och inställa dig för arbete. Om arbetsgivaren avbryter eller återkallar en beviljad semester kontakta omgående ST på telefon: 0771-555 444.

Skyddsarbete
I vissa fall kan du som är medlem i ST under pågående konflikt beordras att utföra skyddsarbete. Skyddsarbete kräver att det finns mycket särskilda skäl som exempelvis att avsluta arbete på tekniskt försvarligt sätt, att undvika avsevärd skada på byggnader och andra anläggningar eller att avvärja fara för människor och djur. Om du beordras att utföra skyddsarbete, ta omedelbart kontakt med din sektionsordförande.

För mer information kan du ringa ST Direkt på: 0771-555 444.