Konflikten är infekterad sedan länge. I cirka 90 år var fördelningen så att 70 procent av tågen kördes av svenska lokförare och resterande av norska. Fram till 1993 kördes tågen av svenska lokförare fram till Vassijaure nära Riksgränsen och sedan tog norska förare över. Efter 1993 ingick de norska lokförarna ett avtal som gav lika fördelning och så har det fortsatt fram till idag.

– I och med det så förlorade vi 20 procentenheter, från 70 till 50 procent av tågen mellan Kiruna och Narvik. Sju man fick sparkas enbart på grund av att de norska lokförarna tog de här tågen, säger Stefan Gustafsson, ordförande i ST avdelning Malmbanan.

På förbundsnivå har facken kommit överens om att ST Malmbanans medlemmar ska ha en neutral hållning och bara köra de ”svenska” tågen och därmed inte ersätta något som de strejkande norska förarna skulle ha kört. Men på grund av dem gamla konflikten kan inte de norska förarna räkna med någon support från sina svenska kollegor.

– Vi är för en rättvis fördelning av tågen och det är efter landsgränsen. Så har det varit historiskt. I övrigt förhåller vi oss neutrala i konflikten, säger Stefan Gustafsson.

Enligt Stefan Gustafsson handlar det om att bevara de svenska arbetstillfällena, framförallt nu när lokförarna ska gå från att vara anställda av Green cargo och hyras till LKAB till att vara anställda direkt av LKAB Malmtrafik.

– Vi vill inte ta deras jobb men vi vill ha våra egna 70 procent. Det är bara att titta på kartan så förstår man varför, säger Gustafsson.