PRESSMEDDELANDE

Fackförbundet ST säger upp Samverkansavtal med Green Cargo AB

Fackförbundet ST vid Green Cargo har sagt upp samverkansavtalet med arbetsgivaren Green Cargo AB.

Beslutet bygger på arbetsgivarens ovilja till att ge ST inflytande i frågor som rör förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. ST har under en längre period försökt bibehålla en god relation med arbetsgivaren, men tyvärr har vi inte lyckats nå ända fram. ST har istället gång på gång fått känna av arbetsgivarens ovilja till att tillvarata ST:s synpunkter och kunskaper.

Både arbetsgivare och arbetstagare tjänar på en väl fungerande samverkan men företagets värderingar i frågor som berör våra medlemmars situation och inflytande har drastiskt försämrats de senaste åren.

ST upplever att Green Cargo idag saknar intentioner att skapa en väl fungerande samverkan som bygger på tillit och öppenhet.

 

ST är givetvis intresserade av samverkan men detta måste ske på villkor som båda parter kan ställa upp på.