Artikeln är hämtad från www.di.se

I veckan berättade regeringen om sin nya satsning på järnvägsunderhåll. Det är välkomna pengar men utan andra kloka beslut riskerar det att bli ett slag i luften, skriver det statligt ägda godstågsbolaget Green Cargos vd Jan Kilström.

Godstrafiken med järnväg är viktig för Sveriges näringsliv och vår konkurrenskraft som industrination. För delar av basindustrin är järnvägen det enda rimliga alternativet, exempelvis för transport av malm och stålämnen långa sträckor.

För andra delar av näringslivet är godsjärnvägen en viktig del av den totala logistiken där även båt och lastbil ingår. Allt fler företag sätter upp mål för minskade koldioxidutsläpp från sin verksamhet och tillgång till energieffektiva, klimatsmarta tåglösningar är ett absolut nödvändigt inslag för att nå målen.

På den spåranläggning som staten tar allt mer betalt för att trafikera drabbas vi av urspårningar, nedrivna kontaktledningar och kapacitetsbrister. Det drabbar godsjärnvägens kunder och Green Cargo som tågoperatör och ytterst går det att räkna samman som ökade kostnader. Det innebär försenade leveranser och produktionsstörningar för kunderna och stora extrakostnader för omplanering och övertid samt skador på lok och vagnar för oss.

På Norra stambanan rullar godset för basindustrin från övre Norrland till övriga Sverige och kontinenten. Förra sommarens urspårning på denna bana söder om Ånge innebar en nettokostnad för Green Cargo på över 20 miljoner kronor, för att ta ett exempel. Samtidigt höjs banavgifterna.

På Norra stambanan mellan Boden och Bastuträsk är rälsen i så dåligt skick att godståg spårat ur och hastigheten är nu nedsatt. Att vi tvingas köra godstågen långsamt på denna sträcka kostar Green Cargo över 17 miljoner kronor årligen. Trafikverket bröt löftet om byte av sprucken räls, vilket gör att det går åt fler lok, fler vagnar och fler lokförare för att köra samma mängd gods. Även när tågen inte spårar ur kostar det eftersatta underhållet.

2006 kunde vi köra sträckan Göteborgs hamn till Avesta på 7 timmar, vilket var bra då stålverket i Avesta har mycket tågtransporter. Nu kommer vi till Hallsberg på samma tid och har då över 16 mil kvar till Avesta. I dag får godstågen stå och vänta ute i skogen över 11 procent av sin tidtabellstid, en följd av kapacitetsbrist och nedprioritering av näringslivets transporter.

Regeringspartierna förstod före valet det orimliga i att ta mer betalt för en infrastruktur som fungerar allt sämre och lovade frysta banavgifter till Sverige återfår en robust järnvägsinfrastruktur. Det löftet glömdes snabbt efter valet vilket tyder på att regeringen inte förstår hur kritisk situationen håller på att bli. Mer pengar till underhåll är bra men underlättar för godsjärnvägen först i framtiden.

Green Cargo är den enda godstågsoperatör som trafikerar 270 platser i hela landet och gör det möjligt för företag att sända gods med tåg även när volymerna inte fyller ett helt tåg. Men detta hotas av ökande kostnader för att köra på en sliten infrastruktur samtidigt som lastbilstrafik blir billigare med dumpade priser och sjunkande dieselpriser. Det går helt enkelt inte ihop. Bryts inte denna kostnadsspiral för godstågen finns inte dagens Green Cargo kvar om några år.

Vi är inte passiva inför detta hot. Vi kapar kostnader och 500 medarbetare får sluta och över 100 lok ställs av i en stor effektivisering av vår verksamhet. Men ska vi fortsatt vara ett alternativ för större och mindre företags godstransporter i hela landet krävs spelregler som är konkurrensneutrala och dessa sätts till stor del av den politiska sidan.

Håll era löften och frys banavgifterna till vi får en robust infrastruktur. Återställ godsjärnvägens konkurrenskraft med en miljörabatt på samma sätt som i Danmark, Nederländerna och Frankrike. Då bidrar regeringen till att Sverige och företagen kan nå sina klimatmål.

Jan Kilström, vd, Green Cargo

Uppdaterad 10 april 07:50Publicerad 09 april 21:02