Artikel hämtad från http://idg.se

Ytterligare ett år, så länge får tågresenärer och boende längs järnvägen vänta med att kunna mobilsurfa på 900-bandet i 4g-nätet. Konflikten mellan tågbolagen och teleoperatörerna är fortfarande olöst och sätter käppar i hjulen.

Operatörerna vill bygga ut 4g-nätet i 900-mhzbandet. Problemet är att det är samma frekvens som används i kommunikation mellan tågen. Slås det nya nätet på kan det komma att störa järnvägens kommunikation vid olyckor och i andra akuta situationer.

Trafikverket fattade i våras beslutet att alla tåg som inte hade installerat störningsfilter skulle av säkerhetsskäl få körförbud. Med konsekvensen att större delen av alla tåg i landet skulle stå still från 1 juli.

Nu undviker man det tågkaoset genom att helt enkelt skjuta starten på framtiden.

– Det var två stora samhällsintressen som stod mot varandra. Men, ja, för att undvika ett tågkaos så fattade vi detta beslut, säger Jonas Wessel, chef för spektrumavdelningen på

I våras tillsatte Näringsdepartementet en styrgrupp med uppdrag att hitta en lösning på konflikten innan 1 juli. Den bestod av representanter från tåg- och telebolagen och berörda myndigheter. Det är diskussionerna där som ligger till grund för dagens beslut.

– Det har varit tre delar. Dels att mobiloperatörerna skulle vänta och att Trafikverket skulle förstärka sitt GSMR-nät. Det tredje var att tågbolagen skulle installera störningsfilter – och det har inte skett. Nu har det tagit fram en ny tidsplan baserat på när de filter kan vara på plats, säger Jonas Wessel.

På Teliasonera tycker man beslutet är beklagligt.

– Samtidigt finns det ingen annan lösning. Det går inte att sätta detta mot säkerheten på tågen. Det är trist, men det är det faktum vi får rätta oss efter, säger presschef Hans G Larsson.

Inte heller Tele2 är nöjda med beslutet, men säger ändå att dialogen nu är bättre än vad den varit tidigare.

– Vi är fortsatt kritiska mot att den bättre täckning för mobilsurf som våra kunder efterfrågar på tåg och längs med svenska järnvägar nu dröjer ytterligare, men till skillnad från innan vi slog larm om detta så finns nu en bra dialog mellan näringsdepartementet, myndigheterna och tågoperatörerna. Så vi är hoppfulla om en bra lösning på situationen, säger Tele2:s chefsjurist Stefan Backman