Minnesanteckningar Produktion skyddskommitté 20151103

Säkra Vanor

Vi fick oss en genomgång av säkra vanor arbetet som startat upp i Gävle.

Där kommer en riskanalys ske på detta Kent-Olov Modd deltar från oss i den.

Vi framförde att det är sent påtänkt med riskanalysen då en grupp redan är igång.

Vi framförde att de måste bli bättre på att starta riskanalyserna i tidigt skede inte när de på börjat projekten. De håller med att det är dåligt i organisationen med det och att det bara kan bli bättre.

Återkoppling av olyckor och tillbud.

Vi ligger strax under nivån som vi vill komma upp till 95% ligger på 94,1 till september

Ser överlag väldigt bra ut, har aldrig haft sådana tal sedan vi började mäta

  • Håkan Sjöström redogjorde om Q1 nästa år, om innehållet i självstudierna

–          JTF byter namn vid årsskiftet till TTJ

Köra tåg i kyla

Mikael tar kontakt med Håkan Lundgren driftområd chef norr om det har startats en grupp i enlighet med ett protokoll från januari 2015 om köra tåg i kyla.

Kamratstödjare

Green Cargo har ingen annan åsikt än att det borde finns kamratstödjare på sådana platser i Sverige så att det kan med så kort varsel som möjligt tas sig till den som är i behov av en.

Schemaläggningen BG

Där ställde vi frågan vad som skett med den insända skrivelsen centralt.

Fick svar att då vi jobbar med samma fråga i Borlänge och har tillsatt en grupp där så tar vi det först och ser var detta leder till, Här framförde vi att facket också skall vara med i denna grupp. Och så blev fallet. Donny Sjöberg kommer att deltaga från oss i denna grupp.

BP/Söm

  • Mikael Nilsson skickar ut en förfrågan till driftplatserna som går på BP/Söm på BG om riskanalyser är gjorde om inte skall dessa göras.

–          Införande av BP/Söm på driftcenter

Där sade Patrik Johansson att det var bara en fråga som ställdes om man skulle kunna tänka sig det på driftcent er.

Mvh Donny och Olle