Igår den 10 februari slöts ett avtal om hanteringen av våra Fv dagar. ST har sedan tidigare ett yrkanden i lönerevisionen om hur hanteringen av Fv-dagarna  skall förläggas där individen själv ska få råda över dess utläggning.

Avtalet i korthet: Fv-dag skall i första hand direkt kompenseras, vilket utgör ca 50 % av de antal Fv-dagar som utgår för perioden januari – november.

Återstående antal Fv-dagar kan individen själv välja att få utlagt i SÖM.

För de återstående Fv-dagarna som individen inte kunnat få utlagd eller valt att inte lägga ut skapas en extra höstvecka som all personal ska söka (ej att förväxla med begäran om semester på hösten). På detta sätt skapas en form av extra plan (”höstvecka”).

Skulle inte antalet kvarvarande Fv-dagar vara tillräckliga för att fylla en hel höstvecka kan individen dock använda överdagar och/eller tid från dag- alternativt timkonto för ledighet under höstveckan. Begäran om detta görs inför aktuell schemaperiod.

Fv-dagar som inte har kunnat läggas ut under avstämningsperioden (gällande Fv-dagar) tillförs, enligt kollektivavtalet, arbetstidsbankens dagkonto.

 

Den största skillnaden nu mot tidigare är att individen själv råder över sina Fv-dagar där denne kan önska att få dagen utlagd efter eget intresse.