Idag avslutades STs förhandlingar inom spårtrafiken och vi skrev på ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Almega. Avtalet innebär bland annat en löneökning på 2,38 procent och en individgaranti på 240 kronor.  
Det nya kollektivavtalet är en framgång för oss. Utöver löneökningar har vi fått till flera förbättringar, dels tack vare ett gott samarbete mellan fackförbunden. Almega ville frysa avtalets lägsta löner och försämra arbetstidsvillkoren, men det förhindrade vi.

I förhandlingarna var det viktigt att hitta lösningar för arbetstider och restider. Vi krävde att arbetstider ska tillämpas mer strikt och att STs medlemmar ska ha betalt för sin restid. Tyvärr har ST och arbetsgivaren stått långt ifrån varandra i de här frågorna. Ingen lösning förhandlades fram men en gemensam arbetsgrupp tillsattes för att fortsätta arbeta med frågorna, även efter att avtalet är påskrivet. Det är viktigt för oss att hitta lösningar på de problem vi ser inom spårtrafiken.

Trygga anställningar är också en mycket viktig fråga. Det blir problem när personal blir av med sin säkerhetsklassning och riskerar att bli uppsagda. Även där fortsätter vi gemensamt att jobba för att hitta lösningar på de ekonomiska och arbetsmässiga problemen vid loss of license.

Vi är överens med arbetsgivaren att arbetsgivaren ska ta ett tydligare ansvar vid olyckor på grund av självmord. Dessutom ska ett bemanningsråd inrättas på alla arbetsplatser. Det kommer ge STs företrädare bättre insyn i viss- och deltidsanställningar. Vi har även enats kring centrala rutiner för övervaknings- och kontrollsystem samt för alkohol- och drogtester.

Avtalet löper i ett år, fram till den 30 april 2017.