Här kommer lite minnesanteckningar från vårt senaste möte den 15 mars 2016.

Överliggning:
Vi har dokument som skall följas, där det står att vi nya överliggningar skall berörda gruppchefer och skyddsombud kontaktas. När det gäller befintliga som finns det också dokument som anger hur vi skall förläggas t.ex. ”hotell standard” vid nattvila.

Kemetyl diskuterades:
Dokument har funnits där det stod hur man använder kemetyl och vart de skall förvaras. M N kollar vart detta har tagit vägen. Jag kollar med skolan om de går igenom i grundutbildningen?

Tjejkläder:
Här kommer omg M N skickar ut till gruppchefer vad som skall beställas så att de kan få kläderna. Kommer dessutom sys upp efter behovet precis som herrkläder.

Larmtelefon:
Trycker på i Q utbildning vikten av att använda dessa. Fick höra 2st fall där blåljus kommit till platsen men visat sig att man tappat telefonen bara som tur var.

Ambulansfråga:
Ambulans som skall in på säkra bangårdar, M N kontaktar Chefen på säkerhet avd. som i sin tur tar detta med trafikverket som äger problemet med att se till att dessa öppnar.

Diskuterade instruktörernas beredskap vecka, har hänt att de inte får tag i den som har den veckan, de måste ringa och kolla så att kopplingen fungerar. Sedan skall det vara lika hantering vad som gäller deras beredskapsvecka (tex om de ska få flytta på fridagar så skall alla göra så.)

Kamratstöd:
Hallsberg skall inte ringa på privat telefon på ombeordning om man säger att man inte vill detta. M N kontaktar Chefen på drift angående detta.

Övrigt:
Sopor på loken (dock inte förarna) skall tas med vid avbyte eller lämnande av lok. M N skickar ut till gruppchefer att de skall vidarebefordra uppmaningen.

SOMMARJACKA till lokförarna är nu på ingång en långbänk som är nära nu. Finns säkert bättre men denna är en bra början.

Vid pennan från Fackförbundet ST
Donny Sjöberg