Information om det centrala avtalet
Sedan någon vecka tillbaka är nu det centrala avtalet klart mellan Almega och Fackförbundet ST. Avtalet gäller under 13 månader så om ca ett år är det dags igen.


Nu har vi påbörjat avtal 2016 lokalt på Green Cargo och vi som sitter i förhandlingsgruppen har fått in en del yrkanden från de olika delarna i vårt avlånga land. Dessa kommer vi att presentera för er i sin helhet och helt ocensurerat på hemsidan inom kort.

I avtalsrörelsen ingår förstås även lönerevisionen.

Lönerevisionen består av två delar:
  • Tarifflöner = Lokförare, bangårdspersonal och tornpersonal
  • Individuella löner = administrativ personal, arbetar i regel inte i säkerhetstjänst.
Som medlem i ST har du en garanterad löneökning
Är du medlem i ST har du en garanterad löneökning om minst 240 kronor i månaden. Green Cargo kan alltså inte neka dig löneökning även om du ligger högt i lön eller om du har en låg prestation (administrativ personal).

Varje år så föreslår arbetsgivaren noll kronor i löneökning för flera av våra medlemmar där vi helt enkelt avvisar dessa bud och förklarar att medlemmar tillhörande ST omfattas av ett avtal om lönegaranti. Detta är en av fördelarna med att ST förhandlar om din lön.


 
Du har väl inte missat vår nya hemsida
Vi har ny hemsida på och en ny adress http://stgreencargo.se. Den gamla (spartrafik.com) kommer att leva kvar en tid men besökare kommer att hänvisas till den nya adressen.
Vår nya sida är inte riktigt klar men den är redan nu mycket trevligare att surfa till även från mobiltelefoner.


 
Samverkan
Anledningen till vi har så lite information är att arbetsgivaren inte tillämpar vårt samverkansavtal som det är tänkt. Man petar lite där o lite här och sen helt plötsligt får vi höra om förändringar som inte det informerats om och än mindre förhandlats om. Vårt uppdrag som fackförbund är att tillvarata era intressen och detta görs med stöd av medbestämmandelagen och regelrätta förhandlingar. Men för att slippa en byråkrati så har vi tecknat ett samverkansavtal med Green Cargo som kort går ut på att vi för möten i samverkansform. Nu fungerar inte samverkan som det är tänkt och då får vi ställa frågan till vår arbetsgivare hur de har tänkt sig samverkan i framtiden.

Grunden för samverkan är att alla parter är engagerade.


Arbetstider
Söm, BP, Platå och allt vad det nu kallas för är en evig diskussionspunkt. VI inom ST fokuserar inte på vare sig SÖM eller BP, vi fokuserar på hur arbetsgivaren planerar och schemalägger arbetstiden, för i grund och botten har det ingen betydelse vilket system vi använder. Så låt oss prata om arbetsgivarens intentioner med hur man vill skruva på schemaläggning. Vi har tidigare konstaterat att det är svårt att kombinera privatliv och arbetsliv och då menar vi inte bara småbarnsföräldrar som ofta varit vårt tyngsta argument. En anställd utan barn kan ha nog så viktiga sysselsättningar på fritiden. Så detta är inte bara relaterad till den personliga statusen singel, särbo, gift familj osv.

Viljorna är många över hur man vill att sitt schema skall se ut. En del vill arbeta komprimerat och en del vill det inte.

Vad vi måste bevaka i dessa frågor är alltid bevaka och värdera olika förutsättningar. När vi värderar schema och arbetstider skall vi utgå från dem som behöver skyddas mest.


SÖM
Ett nytt system för produktionspersonalen har driftsatts. Detta fungerar inte fullt ut och har en hel del övrigt att önska. Tyvärr kan man inte återgå till det gamla då det saknas stöd för detta hos leverantören. Vi får hoppas att Green Cargo får ordning på systemets alla barnsjukdomar så snart som möjligt.

Kenth Bergqvist och Björn Hellqvist är ST´s representanter i samverkansforumet Resursplanering. Hör av er till dem om ni har några funderingar kring turer/schema och söm. Kenth och Björn har stort behov av input från alla medlemmar för att göra ett bra arbete.


kent.bergqvist@greencargo.com – Stationär personal
bjorn.hellqvist@greencargo.com – Åkande personal
 
 
Saknar du ett arbetsplatsombud från ST där du jobbar?
Lugn, vi jobbar tvärfunktionellt över landet och du är inte bortglömd.

Kanske du är intresserad av att börja arbeta lite fackligt?

Förtroendevalda växer inte på träd och vi söker ständigt efter fler. På en del orter saknas det och på andra behövs det vara fler.

Är du intresserad av att arbeta lite fackligt så hör av dig till oss!