För dig med I-lön

Hej på er med individuell lön

Lokala chefer kommer nu att genomföra lönesamtal fram till och med augusti (pågår redan).
Den 16-17, 30-31 augusti fortsätter förhandlingarna där vi dels tar upp individuella fall där sakliga löneskillnader identifierats eller där ni inte accepterar arbetsgivarens förslag till ny lön.

Vi har i våra yrkanden lyckats förhandla fram ett högre utgångsbud på många av er med I-löner.
ST har också hittat flera fall där några ligger för lågt/högt i förhållande till tjänst (lön med från gammal tjänst).
Det finns även några medlemmar som borde lönesättas i en andra delar av organisationen. När vi jämför arbetsuppgifter med övriga marknaden så följer de inte marknadens lönenivå (inom IT) och är helt enkelt felplacerade.

Vi har några av er som är anställda under vikariat, här har arbetsgivaren inte tänkt att höja lönen då anställningen är under viss tid. Detta har vi reagerat starkt emot och anser att alla som uppbär anställning har rätt till en rimlig löneutveckling oavsett anställningsform. Anställning för viss tid ryms inte i vårt löneavtal om löneförhöjning så detta är en fråga som vi vill teckna avtal om.
MEN vi har lyckats får arbetsgivaren att lyssna på oss vilket resulterat i löneförhöjning även för er som är vikarier och tillhörande ST.
ST har ju som sagt ett avtal om en garanterad löneförhöjning 240 kr vid varje lönerevision (gäller dock inte nyanställda som lönesatts i 2016 års nivå, vi hade ett par sådana fall i år).

ST vill att du och närmaste chef så långt som möjligt skall komma överens om din lön vilket kan innebära några förändringar inför nästa lönerevision som vi tror är positiva för er.
Vi vill att facket förhandlar om det totala löneutrymmet och att du och din chef kommer överens om din lön lokalt och när ni inte är överens om budet då kopplas vi in och stöttar eller förhandlar för dig.

Hur som helst kan det vara så att du inte accepterar det bud som arbetsgivaren framför under ditt lönesamtal och för att fånga upp detta vill vi att ni följer länken nedan så vi får kännedom om detta.

https://1drv.ms/xs/s!ApZ8aw_CwCiqkP9zGWNxkAGRRJqeNw

Det är viktigt att du INTE skriver på några papper om det är så att ni inte är överens, detta innebär då att vi kan ta upp ditt fall igen men du får då  vara beredd på att vänta lite på din nya lön.

När allt sedan är klart är planen att nya löner skall betalas ut under september månad. Utbetalning sker med retroaktivitet från april 2016.

(23 Juni – 31 Augusti – lönesamtal skall genomföras)
(31 Augusti – HR bearbetar löner för utbetalning i September)

Med vänliga hälsningar från oss som suttit vid förhandlingsbordet
Stefan Bieder, 070-724 4955
Jerker Liljeberg, 070-724 4748