Idag den 28/6 har vi i förhandlingsgruppen tagit emot arbetsgivarens förslag till nya löner (lokförare/bangård).
Vi har också lämnat synpunkter på de förslag till lönehöjning för de som tillhör individuell lönesättning.
Förhandlingarna fortsätter och vi återkommer med mer information så snart vi har något att förmedla.