Idag 160609 hade Arbetstidsgruppen möte. Frågor som diskuterades var b.l.a. den än en gång uppkomna frågan om Måltidsuppehåll. ST ställer sig kritiska till användandet och kommer återigen att lyfta frågan vidare. Andra frågor som låg på agendan var arbete 19-05 mot frihelg samt införandet av Fatique i BP/SÖM.

Det nya arbetssättet med avstegståg verkar fungera bra runt om i Sverige enligt vad turlisteombuden rapporterar. Ibland upplevs dock framförhållningen som för kort.

// Fredrik Nordlander