Avstämning  av aktivitetslistan. 

Värme fotsteg/ledstänger TD

Ingen aktivitet avbrytet av okänd anledning.

Eluttag Td

Finns inte med i beställningen av stopp/start funktionen.

Finns 12v uttag. Laddkabel till telefon och platta ?

Start/stopp börjar att införas i Juni.

Bengt Fors kollar över ärendet.

Hyttvärme Rd

Verkar som att det av misstag går att stänga en lucka vid fotsteget så det blir dålig värme.

Bengt F tar frågan

Tyfon Re Lok

Många upplever att det är ett högt ljud i Tyfonen.

En ljudmätning ska göras.

Underhåll Rd Lok

Sitter fast i olika underhållsavtal,  därför måste loken styras till rätt verkstad.

Radistyrning V5

Det har hänt att V5 i radiostyrning har börjat att rulla utan att föraren har rört radiodosan.

I ett av fallen så har man lyckats att avläsa loggen och där framgår att Nödstoppen fungerar. Och vad som övrigt händer har man inte lyckats lista ut. Men om detta händer så ska loket omedelbart stoppas så att det går att läsa av loggen.

Klämskador Re lok

Klämskador  i dörren på Rd loken har ökat. Bengt Fors kontrollerar im det finn anslag som varnar för risken finns uppsatta i loken. Att föredra är att man från backen stänger dörren.

Flykthuvor.

Flykthuvor som gått ut i datum ska bytas rutin för dettas ska skapas.

Sopor på loken.

Grupp cheferna ska informera sina medarbetare ang hanteringen av soporna.

// Kent Olov Modd