Idag har ST vid Green Cargo lämnat in sina yrkanden till arbetsgivaren med frågor som vi vill hantera i lönerevisionen.

Det har inkommit ett antal yrkanden från sektionerna och avtalsgruppen har selekterat och valt att driva en del av dem i årets avtalsrörelse.

Arbetsgivaren har ännu inte kommit med några krav eller yrkanden om förändringar i kollektivavtalet.

ST har också framfört att det återstår bitar från föregående avtalsrörelse som inte blivit till fyllo genomfört enligt avtal.

YRKANDEN FRÅN ST
Ledighet runt FP-dag (17-07 alt. 19-05)

Kvarvarande fråga från föregående lönerevision

Ledighet med betald lön vid läkarbesök
Allmänna anställningsvillkor § 14 Ledighet
2) Vid av företaget anordnad för befattningen påkallad hälsokontroll och av sådan kontroll föranledd remiss till annan läkare eller sjukhus.
3) Vid besök på sjukvårdsinrättning efter remiss av företags läkare eller av företaget anvisad läkare, liksom till följd härav av annan läkare föreskrivna återbesök.

Uppräkning av belopp högkostnadsskydd och frikort
Högkostnadsskyddet för läkemedel har höjts till 2200 kr. Beloppet som betalas tillbaka av AG är 1800 Kr. Jag yrkar på att beloppet som AG ska betala, ska följa beloppet som motsvarar högkostnadsskyddet. Oberoende om det höjs eller sänks.

Klargöra förutsättningar V21/V22

Kvarvarande fråga från föregående lönerevision

Spärrfärdstillägg

Förare 70 klassas som spärrfärdsförare. Vilket skulle ge ett tillägg om 125:- per tur.

Mer ledig tid för anställda utan överdagar
Åtminstone rätt till ett antal obetalda dagar

Längre schemaperiod 
3 månaders utrullning eller längre t.ex. Helst fasta turlistor 

Höjning av fasta tillägg
Fridagstillägg och tidsförskjutningstillägg samt utlandstillägg och kontaktmannatillägg

ERTMS
Skapa ett tillägg för dubbel kompetens

ST har också reserverat sig för eventuella förändringar i sina yrkanden.