Minnesanteckningar Prd skyddskommitté 160912

Eluttag TD lok
Förare som behöver Usb uttag för laddning av tele/plattan ska få ut ett sådant alt ska det monteras ett fast usb på loken.
Hyttvärme RD
Information ska skickas ut till alla förare och gruppchefer så att alla ska bli medvetna om att spjället finns
Fotsteg Td
Ingen värme kommer att kopplas in på fotstegen utan värmeplattan ska tas bort så att det inte blir så halt.
Solskyddsgardiner.
Gardinerna kommer att byta ut till större när det är trasiga elller utslitna.
Överliggnings rum
AG återkommer när de kommit överens om hur deras uppfattning ang toa på rummet ska vara.
Koppelfett
Stora problem med koppelsmörjningen vintertid
Troligtvis används det ett fett som inte är frysbeständigt.
Radiokommunikation
AG kommer att söka tillstånd för att få spela in radiokommunikationen, endast ett fåtal ska ha
Möjlighet att avlysnna den och endast vid olyckor.
Sopor på loken
Verkar vara svårt att ta med sig sina egna sopor efter avslutad körning.

För ST Kent Olov Modd och Donny Sjöberg