Bakgrunden till detta är ett resultat som är långt under målet. Därför uppger nu Green Cargo att kraftiga åtgärder måste vidtas.
Försök till att uppnå likvärdiga villkor för transportmarknaden har drivits via den politiska vägen men har ännu inte givit frukt:

  • Miljörabatt för gods på järnväg
  • Avgifter för vägslitage (lastbilar)

ST har under lång tid uppvaktat näringsdepartementet såväl som ledamöter i trafikutskottet i frågan.
För att åter bli ett starkt bolag att räkna med har Green Cargo bolagsstyrelse tagit beslut om att starta ett program för tillväxt och effektiviseringar som skall möjliggöra lönsamhet.

Några av de tänkta åtgärder för att justera administration mot konkurrenternas nivåer:

  • Kraftigt reducerad administration, från 21% av totala kostnader ned mot 15% genom att centralisera kärnverksamheten och avsikten är att flytta stora delar av administrationen till ett huvudkontor i Hallsberg (dagens huvudkontor blir därmed ett lokalt kontor)
  • Samlokalisera arbetsgrupper och ledare
  • Fortsatt lokala kontor på olika platser i landet
  • Ökad effektivisering av produktionspersonal +10% genom nytt sätt att planera och nytt kollektivavtal

Den nya organisationen skall träda i kraft under april 2017 och själva flytten av huvudkontoret påbörjas under september månad. Företaget har nu kallat till förhandlingar med anledning av dessa  organisationsförändringar och har en målsättning om att vara klara under januari månad.

Ni som är medlemmar i ST får gärna ta kontakt med oss om ni önskar.
Har du en kollega bredvid dig som du vet är medlem i Unionen, be dem kontakta oss snarast!