Läget i förhandlingarna

Just nu pågår avtalsrörelsen där vi förhandlar dina arbetsvillkor. Om två dagar löper avtalet ut och vi förhandlar med Almega om bland annat höjda löner, pensioner och en bättre arbetsmiljö.

Den 30 april löper STs kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Almega ut. Vi tror att vi kommer få ett nytt avtal med bättre arbetsvillkor genom att fortsätta förhandla, men vi behöver mer tid. Därför fortsätter vi förhandlingarna onsdag den 3 maj.ST driver bland annat:

  • Höjda löner med en individgaranti
  • Loss of License – en fråga vi drivit i decennier
  • Översyn av OB-tillägg
  • Bättre tjänstepension
  • Garanti om minst 400 kronor i löneökning per månad
ST förhandlar med arbetsgivarorganisationen Almega för att du ska få bättre arbetsvillkor.

ST vill ha konstruktiva diskussioner med Almega. Vi tror att vi kommer att få ett nytt avtal med bättre arbetsvillkor genom att fortsätta förhandla, men vi behöver mer tid. Den 30 april löper STs nuvarande avtal ut men förlängs tills någon part säger säger upp avtalet. STs förhandlingar fortsätter onsdag den 3 maj.

Detta har hänt…  en kort dagbok från förhandlingarna

27 – 28 april – De sista förhandlingsdagarna

Idag, den 27 april inledde parterna de sista två planerade förhandlingsdagarna. Diskussionerna var intensiva och trots att ST gick ner i detaljerade samtal har inga färdiga texter växlats. Förhandlingarna återupptas klockan 9:00, den 28 april.

11 april – Samtal om pensionsavsättning och ökat skydd

Under dagen har parterna bland annat diskuterat möjligheter för en eventuell pensionsavsättning och utökat skydd för personer i säkerhetstjänst som förlorar sin behörighet på grund av medicinska skäl. Parterna har även diskuterat vissa av de sakyrkanden som överlämnades den 14 mars 2017.

Även om inga frågor i dagsläget är klara eller beslutade har parterna haft konstruktiva och kreativa diskussioner. Målet är fortfarande att bli klara innan det centrala avtalet löper ut den 30 april 2017.

Under dagen har även delegation för Bransch Spårtrafik varit på plats i Stockholm för att ta del av diskussionerna och vara behjälpliga med att belysa olika konsekvenser av förslag som diskuteras.

Nästa gång parterna träffas är den 27-28 april, STs delegation inom Spårtrafiken finns på plats båda dessa dagar. Ambitionen är att vi som parter ska lyckas landa ett nytt avtal för Bransch Spårtrafik efter dessa dagar.

4 april – Diskussionerna fortsätter

Idag har parterna inom Bransch Spårtrafik träffats igen. Dagen har i huvudsak ägnats åt att diskutera vad industrins ”märke” får för konsekvens inom området.

Resterande del av dagen har ägnats åt att diskutera yrkanden. I nuläget kan dock inte sägas att parterna har närmat sig varandra. Förhoppningen om att finna ansvarsfulla och kreativa lösningar kvarstår dock och därför kommer diskussionerna att fortsätta.

Parterna kommer återigen att träffas den 11 april. Det är idag inte möjligt att utgå från att vi har ett nytt avtal i hamn innan avtalsperioden löper ut men ambitionen kvarstår att vi även inom Spårtrafikens område ska nå fram till en för alla parter acceptabel lösning innan den 30 april.

20 mars – Första mötet

Under dagen har parterna (fack och arbetsgivare) fördjupat sig i yrkandena som överlämnades den 14 mars 2017. Syftet var att reda ut ståndpunkterna från respektive part och förklara innebörden av varje yrkande för att undvika missförstånd i förhandlingarna.

Det centrala avtalet löper fram till och med den 30 april 2017 och parterna avvaktar nu det så kallade ”märket” vilket kommer att utformas i Industriförhandlingarna inom de närmsta två veckorna. Håll därför en extra koll i media efter information om Industriavtalet då dessa förhandlingar i hög grad kommer att påverka takten vad gäller förhandlingarna inom Bransch Spårtrafik. Drar industriförhandlingarna ut på tiden kommer även våra avtalsförhandlingar att bli fördröjda.

LÄS VÅRT SENASTE MEDLEMSBREV

Våra viktigaste frågor

Löneökningar

Du ska ha en bra lön som står sig på svensk arbetsmarknad. Därför kräver ST löneökningar som minst motsvarar märket, som styr löneökningarna på resten av svensk arbetsmarknad, med en individgaranti på minst 400 kronor.

Vi kräver också att våra medlemmar ska ha en garanterad löneökning på 400 kronor.

En fungerande arbetsmiljö

Som medlem i ST ska du kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Idag ser vi tyvärr att många anställda utsätts för stora påfrestningar på grund av nedskärningar och besparingsåtgärder på arbetsplatsen.  Vi har därför en rad krav för att förbättra arbetstider, skift och nattarbete.

Det finns också arbetsgivare som förbiser de arbetstidsregler som finns till skydd för dig som anställd. Även där kräver vi att det sker förbättringar.

ST har också en nolltolerans mot hot och våld. Det får inte förekomma på någon arbetsplats. Trots detta så sker det oroväckande ofta. Det måste vi förändra.

Trygghet på jobbet

I Sverige sätter fack och arbetsgivare reglerna på arbetsplatsen genom att teckna kollektivavtal. Det händer att företag struntar i att teckna kollektivavtal och dumpar villkoren för sina anställda för att vinna upphandlingar. Det urholkar svensk arbetsmarknad och drar ner villkoren för alla anställda inom Spårtrafiken. Detta måste upphöra.

I årets avtalsrörelse kräver vi därför att anställdas anställningstid, förmåner, pension- och övriga rättigheter ska skyddas vid verksamhetsövergångar och vid in- och outsourcing.

Redan 2010 fick ST igenom förbättringar i hanteringen av Loss of License. Men vi är inte nöjda, det finns fortfarande mycket att förbättra och därför måste vi fortsätta vårt arbete med frågan.

Flex- och delpension

För oss är det viktigt att du har en pension som går att leva på. Därför kräver vi ett system för så kallad flexpension. Det skulle ge dig en extra avsättning till pensionen och större möjligheter för hur du kan använda dina pensionspengar, till exempel till delpension.

Kontakta förhandlingsledningen

Har du frågor kring förhandlingar gällande avtal inom bransch Spårtrafik är du alltid välkommen att kontakta Marita Larsson och Anette Brogren i förhandlingsledningen.