2017-06-27

Lönerevisionen för Green Cargo har vi i dag haft ett uppstartsmöte. De yrkande som ST går in med är, ledighet vid medföljande till mödravårdscentral, V10 och lägga till lite extra på på de som kör, fler lediga dagar till de som ej har överdagar. Utöver detta så kommer loss off licens och flex pension.

I och med att man stänger ner SAP under en tid och att man ej hunnit med lönesamtal med I lönerna så kommer man troligtvis att betala ut retroaktiv lön tidigast i oktober. Arbetet kommer att ligga nere under vecka 29 till vecka 32 då semester infaller.

Stefan och Kenth