Vi har nu återupptagit förhandlingarna gällande lönerevisionen efter sommaruppehållet. Gällande I lönarna så skall flertalet av våra medlemmar nu få ett lönesamtal med sin närmsta chef.

För de som uppbär tariff lön har vi idag påbörjat diskussioner om lönesättning i de olika tariffstegen. Vi måste här ännu avvakta ett slutligt bud då arbetsgivaren har att återkomma med svar på de yrkande vi tidigare lämnat som kan komma att påverka slutlönen.

Förhandlingarna fortsätter fortlöpande under september månad och ny lön beräknas komma med oktoberlönen.