Vi är nu överens om löneöversynen för 2017.

 

Parterna är överens om att fr.o.m. 2017-05-01 höja individuella månadslöner enligt överenskommelse.

 

Fr om 2017-05-01 uppgår månadslönerna i tarifferna till se anslagstavlor.

 

Generella tillägg höjs med index Exempel

Ob                                       44:18 kr/tim Ob vid storhelg                  99:27 kr/tim

 

Lönesteg V10 försvinner och de personer som finns där flyttas till V20. Avräkning för de som legat i V10 kommer att ske med hälften (275 kr) 2017 och resterande (275 kr) 2018. Medarbetare som även vidare kan komma att användas i spärrfärd erhåller ett icke avräkningsbart tillägg om 650 kr.

 

Att inför nästa lönerevision klargöra förutsättningarna för befattningen Rangerledare/Rangeroperatör samt lönesättningen för denna (V20, V21 och V22 samt individuella löner och div tillägg) Att se över avtalet för ”behovsanställningar”/”Arvodister

 

Det centrala löneavtalet reglerar vidare att arbetsgivaren ska, fr.o.m. den

1 november 2017, avsätta 0,2 % av lönesumman per den 1 maj 2017 till

Så kallad Flexpension i Tjänsteföretag. Motsvarande extra pensionsavsättning ska även göras för medarbetare med statliga pensionsvillkor. Detta är i skrivandes stund inte klart hur detta ska skötas.

 

Lönen kommer att utbetalas retroaktivt från och med 2017-05-01.

 

 

Mvh

Avdelningsstyrelsen