Centrala förhandlingar
ST har blivit kallade till och genomfört en mbl- förhandling om hur arbetsgivaren planerat att förlägga fridagsplaner under 2018.Förändringarna innebär att AG lägger ut en FP-dag mindre per månad under jun-aug. Dessa dagar återförs under vår och hösten istället.

Detta är ett nytt sätt från Green Cargo att tolka utläggning av fridagar enligt avtal.
Ändringen är sig inte ett brott mot kollektivavtalet men ST har reserverat sig i frågan då vi inte uppskattar arbetsgivarens nya tillvägagångssätt som innebär att våra medlemmar kan läggas ut på upp till  3 dagars  mer arbete under sommarperioden än tidigare. Utflyttade dagar från sommarperioden förläggs istället under vår och/eller höst.

Ändringen ”kan” gälla samtlig personal som är skiftgående och har 36 eller 38 timmars veckoarbetstid.

Lokala förhandlingar
Nu har lokala förhandlingar påbörjats och ST ombud förhandlar om fridagsplanerna på respektive ort.
Det system som AG använder gör att man blandar 3 planer till en och under sommarveckorna hoppar alla till sommarnyckeln, och efter semestern hoppar man in i ”höstnyckeln”.

Lokalt har AT fortfarande möjlighet att påverka utläggningen av fridagarna i nycklarna lokalt och finner vi argument för att flytta runt dessa så det blir bättre ska ni förstås försöka göra detta.

Finner ST att  utläggning av fridagar bryter mot gällande lagar eller avtal kommer ST att lyfta frågan centralt.

Med vänlig hälsningar
Avdelningsstyrelsen