Nu är det bara timmar kvar innan avdelningsrådet tar sin början den 7 november där ombuden kommer att välja en ny ordförande.

Till er alla vill jag rikta ett stort tack för möjligheten att få varit ordförande i avdelningen ST vid Green Cargo. Under all den tid jag arbetat inom den fackliga verksamheten har jag fått förmånen att träffa inte bara medlemmar och fackliga kollegor utan också arbetsgivarrepresentanter, politiker och många fler.

Företaget söker nya vägar för att nå hållbar lönsamhet, förändringar som också tvingar fackförbundet ST till nytänkande för att på bästa sätt bedriva facklig verksamhet för att tillvarata medlemmarnas intressen.

Därför är det naturligt att inför dessa förändringar låta ett nytt ledarskap ta över.

Tack för alla dessa år och jag önskar den nya ordföranden och styrelsen lycka till i deras arbete framöver.

Vänligen
Stefan Bieder