Arbetstidsmodell 8-6

Nu har ST och Green Cargo kommit överens och tecknat avtal om en sådan alternativ arbetstidsmodell.

En arbetstidsmodell med komprimerad arbetstid/fler lediga dagar i sträck har länge varit efterfrågat av många av våra medlemmar. Den innebär i korthet att DU arbetar dinarbetstid komprimerat under åtta dagar och får sedan ytterligare en förkortad vila på hemstation på 8h två gånger i arbetsperioden för att därefter vara ledig i sex dagar.

Modellen kommer att kunna tillämpas efter överenskommelse och är frivillig och innebär också möjlighet att välja mellan tre olika semestervarianter.

Initialt kommer modellen att införas på tre olika orter. Arbetet med att ta fram dessa orter och urvalskriterier för förarna pågår. Allra tidigast i maj kommer detta att vara klart..

Efter test till och med oktober efter det kan det bli fler orter som kommer att kunna gå in i detta om det faller ut bra.

Modellen är tillämpbar på både stationär och åkande personal.

O.B.S

Det är viktigt att tänka efter själv om DU verkligen kan ingå i en denna arbetstidsmodell med tanke på förkortade vilotider. Har man långt till arbetet så kommer ju vilan bli än mer kort och kan då äventyra din och dina kollegors säkerhet om du inte får tillräckligt med sömn och är så pass utvilad att du kan jobba.

Avdelningsstyrelsen