Lönerevisionen 2018
Just nu sitter vi i förhandlingar med Green Cargo avseende tarifflöner och individuella löner.

Vi vill tacka för den input som vi fått från er medlemmar som har individuell lönesättning. Vår statistik visar medlemmar som lämnat input inför lönerevisionen till oss har större möjlighet till bättre löneutveckling.

Nu är nästa steg att din chef skall hålla ett lönesamtal med dig och efter att dessa är genomförda så kan det uppstå situationer där du och din chef inte riktigt är överens om din nya lön. Vid dessa tillfällen uppmanar i dig att inte godkänna/skriva under något utan att först tagit kontakt med oss.
Alla anställa med individuell lön skall ha ett lönesamtal.

Vad det gäller ny lön för lokförare och bangårspersonal (tarifflöner) så är detta inte klart i dagsläget.
ST och AG har ännu inte kommit överens om fördelningen över tarifferna. Utöver detta så ska alla rörliga tillägg  och dylikt se över.

Den nya GDPR-lagen har försvårat processen för I-löner då detta räknas som personuppgifter när AG presenteras sina förslag till lönehöjningar.

GDPR och hur vi jobbar inom ST vid Green Cargo
P.g.a. dem nya lagen som ingen har missat som gäller GDPR så har vi begränsade möjligheter att spara sådan enkla saker som en medlemslista om inte denna helt digital.  Därför har vi nu skapat en policy för GDPR vilket i förlängningen innebär att ingen information (e-post, adress, namn, lön, m.m.) om dig som medlem skall sparas utan din tillåtelse och om den sparas skall det begränsas i hur länge det får sparas.

Avdelningen vid Green Cargo har sedan två år en egen SSL-säkrad molnlösning. Inga personuppgifter skall sparas i excelark m.m.

Mer information till dig efter sommaren om detta, men vi kan redan nu se att vi kommer att behöva digitala nyhetsbrev som är kopplade till medlemskapet och en personlig inloggning för dig till vår hemsida (för att begära ut uppgifter).

Läs vår policy om GDPR här https://www.godsfinkan.se/integritetspolicy/