Vi startade i dag med tarifflön. ST och Seko har lämnat ett gemensamt bud till tariffer 2019. Vi var överens om att satsa på slutstegen för löneförhöjning. AG har också lämnat en återkoppling på det bud vi lämnat. Detta är ej accepterat och fortsatta förhandlingar kommer att ske nästa vecka.

Med vänlig hälsning
Avtalsdelegationen