Vi har i går startat upp lönerevisionen för I-lön. Budet från AG har vi tagit del av samt att vi lämnat ett motbud på AG s bud. Förhoppningarna är att vi kan vara klara i början på juni.

För ST Kenth Bergqvist och Jan Lyngbäck