Vi har nu fått första budet från AG gällande I lön. och fortsatta diskussioner är satta till den 21 maj. Vi väntar fortfarande på AG gällande tariff lön.

Kommer att uppdatera här fortlöpande i lönerörelsen.

Kenth Bergqvist

-i