NYA LÖNERNA NU KLARA för 2019

ST är nu överens med arbetsgivaren när det gäller lönerevisionen för 2019.
Lönerna kommer att revideras fr o m den 1 maj 2019. Nya och retroaktiva löner utbetalas så
snart det är möjligt och senast i samband med ordinarie löneutbetalning i september 2019.

Tarifflöner
Fr om 2019-05-01 uppgår månadslönerna till:

V28 +260 20 280 kr/mån Utbildningslön
V29 +350 24 275 kr/mån Utbildningslön egna turer
V20 +760 29 215 kr/mån 2 år i V29
V21 +760 30 460 kr/mån Rangerledare – Operatör
V22 +770 31 575 kr/mån Rangerledare – Planerare

F17 +125 20 250 kr/mån Utbildningslön

F18 +260 24 975 kr/mån Utvecklingslön under utbildning
F19 +350 29 350 kr/mån Utvecklingslön egna turer
F10 +785 35 055 kr/mån 2 år i F19
F11 +785 38 085 kr/mån Instruktionsförare

Individuella löner
ST
har ett unikt avtal för våra medlemmar som garanterar löneökning. Samtliga medlemmar tillhörande ST som fått ett ”noll-bud” av arbetsgivaren har förhandlingsgruppen höjt till minst garantinivån.
Parterna är överens om att fr.o.m. 2019-05-01 höja individuella månadslöner enligt bilaga 3.
ST vill upplysa om att det är arbetsgivaren som skall informera om löneökningar för medlemmar med individuell löneökning.
ST kommer att ta personlig kontakt med samtliga med individuell lönesättningför en utvärdering av den personliga löneutvecklingen direkt efter alla semestrar.

Allmänna anställningsvillkor – förändringar
I avtalet införs följande belopp fr o m den 1 maj 2019

§ 9 mom 3
Restidsersättning

Enkel 70:36 kr/tim
Kvalificerad 105:47 kr/tim

§ 10 mom 1
Obekvämt tillägg

Ob 45:92 kr/tim
Ob vid storhelg 103:18 kr/tim

Personliga lönetillägg för överdagar
Befintligt lönetillägg för medarbetare med försålda överdagar räknas upp enligt tidigare överenskommelse.
Kvarvarande medarbetare med detta lönetillägg förtecknas i bilaga 2.

Lägsta lön
Lägsta lön i §5 mom 1 ändras i enlighet med branschavtalets nivå.