Syftet och målet med åkbarhetsgruppens arbete är att ta fram fotsteg och handtag som är säkra plus att ta fram material som beskriver hur man säker går på/av och åker på våra vagnar.

Vi ska även undersöka och inventera de vagnar som vi har i dagsläget. Även ge en input på hur man bygger de säkraste vagnarna.

Det förs diskussioner om det ens är möjligt att åka på vagnarna överhuvudtaget, är det något som vi ska pyssla med om det inte är säkert?

Andra frågor är hur handledare skall lära ut när det gäller att åka på vagnarna samt var är en acceptabel placering av handledaren är någonstans. Handledaren är som de facto är ansvarig för rörelsen.

Det arbetet som de tagit fram till dagens möte är baserat på synergier.

AG önskar att gruppen ska bestå av en representant per driftområde (3st),
Andreas på fordon, Kullgraf på säkerhet, Sjöberg från skolan samt Mats H.

ST kommer fortsättningsvis att närvara i denna grupp och ST representant är Joakim Eklöf.