Är du intresserad av att påverka ditt dagliga arbete och i förlängningen medverka till att vår arbetsplats utvecklas?
Då kanske du är en av de vi söker efter?

Vi söker nya förtroendevalda över hela landet, vi letar efter just dig som vill var med och påverka lokalt eller centralt. Du kanske rent av bara vill sätta upp anslag på anslagstavlor eller så kanske du vill påverka SÖM/Turerna på din åkstation.

Har du ännu mer ambitioner kanske du vill bli duktig på arbetsmiljö eller hjälpa till vid centrala förhandlingar om avtal och tvister?

Som facklig har du rätt till ledighet utan löneavdrag när utför ditt uppdrag. Du får också ersättning för eventuellt förlorat OB-tillägg.

VI har som motto att det ska inte kosta dig något att vara förtroendevald vilket gör att vi kan öppna upp för individuellt stöd för eventuell extern utbildning och andra saker.

Vi letar efter framtida förtroendevalda

  • Arbetsplatsombud – Vara kontaktperson på din lokala arbetsplats, presentera dig för nyanställda, samarbeta med lokal chef m.m.
  • Skyddsombud – Genomföra skyddsronder med din chef, delta på skyddskommittémöten, Samarbeta med andra skyddsombud, även från andra fack
  • Ledamot/suppelant i våra styrelser – Både lokala styrelser på din ort/driftområde och vår centrala avdelningsstyrelse.
  • Förhandlingsgrupp/Avtalsgrupp – Delta i att ta fram frågor i kollektivavtalet som vi vill förbättra samt utreda de frågor som arbetsgivaren utrycker önskan om att ändra på. Denna grupp handlar om att hitta en vågskål som innehåller lika delar surt/sött i var bunke.
  • Tvisteförhandlingar – Delta när vi begär förhandling i frågor där vi anser att arbetsgivaren brutit mot en regel i lag eller avtal. Dessa förhandlingar har de senaste åren resulterat i kompensationer som kommer ST medlemmar och förtroendevalda till gagn.
  • Jämställdhetsfrågor – Arbete med jämställdhet och diskriminering

Vi vill dela med oss av vår kunskap till dig och är du intresserad så tveka inte att ta kontakt med oss.

Av oss får du utbildning i följande ämnen:
– Förhandlingsteknik, kollektivavtalet, Rehabiliteringsregler, Uppsägningar/Omorganisationer, Samverkansavtalet, Förtroendemannalagen och mycket mer.

Några av de lagar som vi har att luta oss emot i vårt uppdrag som ”facklig” MBL – Medbestämmandelagen, LAS – Lagen om anställningsskydd, AML – Arbetsmiljölagen

Kontakta oss: https://www.godsfinkan.se/kontakt/