Minnen Marknad & Produktion samverkan

Arbetstidsenkät inom division Produktion Parterna gick igenom utfallet och vilka reflektioner parterna gjort från sin sida. Det man kan konstatera är att det finns många synpunkter och då helst kring nattidsregler, scheman och framförhållning. Efter detta måste man nu...