Samplanering lokförare – bangård/torn

Green Cargo har vid mötet med de fackliga organisationerna den 20 maj informerat att Green Cargo vill införa samplanering (oklart ännu för vilka fler kategorier än för de som arbetar på bangårdar och i tornet Hallberg, Sävenäs och Malmö) samt lokförarna på nämnda...