Nytt stålbad på Green Cargo

Bakgrunden till detta är ett resultat som är långt under målet. Därför uppger nu Green Cargo att kraftiga åtgärder måste vidtas. Försök till att uppnå likvärdiga villkor för transportmarknaden har drivits via den politiska vägen men har ännu inte givit frukt:...