Resursplanering samverkan

KRISAVTALET A-dagar Problem har upptäckts i samband med att A-dagen läggs ut i samband med semester  alt FFU-tid. Problemet är att A-dagen räknas som en 0-dag och kan då i vissa fall ge problem med avstämningen. Detta har drabbat ca 75 personer ,dessa kommer att bli...