Vad händer med banavgifterna?

Riksdagsbeslut om transportsystemets inriktning togs den 18 december 2012. ”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att banavgifterna under den kommande planeringsperioden inte bör höjas fram till dess åtgärder har vidtagits för att...