ST sade den 28 maj upp arbetstidsavtalet som i sig var ett tillägg till det ordinarie kollektivavtalet.

Avtalet innehåller avsteg som medger arbetsgivaren att planera ut längre period och körtider. För ST var det viktigt att produktionspersonalen fick mer tid i hemmet och det var grundbulten till att avtalet tecknades från vår sida. Arbetsgivaren har tyvärr av olika anledningar inte lyckats att leva upp till våra förväntningar och det är en av anledningarna till att avtalet nu sägs upp.

En del av det som skulle uppfyllts kan du läsa om i bilaga 2 (se längst ned) på sidan.

I samband med uppsägning har ST meddelat Green Cargo om att vi gärna fortsätter att gemensamt finna lösningar som gynnar alla i bolaget.
Avtalet slutar att gälla inför T19 (december) och då gäller ordinarie arbetstidsregler igen.

Vill du läsa uppsägningen kan du läsa den nedan

UPPSÄGNING AV ARBETSTIDSAVTAL

Den 31 mars 2017 tecknade Green Cargo och Fackförbundet ST ett arbetstidsavtal med avsteg mot kollektivavtalet. Arbetsgivaren har inte lyckats få fram det önskade utfall som det talades om vid förhandlingsbordet. Sammantaget nödgar detta oss att vidta åtgärder för våra medlemmars skull.
Fackförbundet ST vid Green Cargo säger härmed upp avtalet om avsteg från kollektivavtalet nedan.

Överenskommelse rörande arbetstidsregler och övriga tjänstgöringsbestämmelser m.m.

Avtalet har en uppsägningstid om 6 månader vilket då innebär en återgång till ordinarie arbetstidsregler enligt allmänna anställningsvillkor för medlemmar tillhörande fackförbundet ST.
Fackförbundet ST vill poängtera att vi gärna sätter oss vid förhandlingsbordet för att hitta lösningar i framtiden, men där det finns reella vinster för båda parter.

OBS!!
ST vill poängtera till dig som medlem att avtalen om bemanningspool eller arbetstidsmodellen (8-6) är inte uppsagda.

Vill du se hur avtalet såg ut kan du ladda ned det här:
Protokoll Avsteg kollektivavtal

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Ladda ned [571.63 KB]


Bilaga 2  Riktlinjer, turkonstruktion och schemaläggning
Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Ladda ned [271.84 KB]