Nytt stålbad på Green Cargo

Bakgrunden till detta är ett resultat som är långt under målet. Därför uppger nu Green Cargo att kraftiga åtgärder måste vidtas. Försök till att uppnå likvärdiga villkor för transportmarknaden har drivits via den politiska vägen men har ännu inte givit frukt:...

Green Cargo resursplanering SVG 13/10-13

Minnesanteckningar   Arbetet gällande 8-8 modellen Arbetsgivaren och dom fackliga organisationerna har kommit överens om att se över möjligheten att använda BP/söm för att fördela turerna, och därmed ersätta ram-turer med blankdagar. Glenn sjödahl har fått detta i...