CENTRAL SAMVERKAN 2012-10-26

AFFÄRSPLAN Läget är väldigt ansträng inför 2013. Kostnaderna måste ner, men svaret är inte givet hur. Kanske måste några heliga kor slaktas från såväl arbetsgivaren som fackens sida. Här uppmanas vi alla att komma med kreativa förslag så att VI undviker att säga upp...

Minnen Central samverkan 2012-09-28

Arbetsledarollen (Patrik Johansson) Ett namnbyte är på gång då det gäller arbetsledare. En befattningsbeskrivning är på gång. En bilaga kommer sen till beskrivningen där det framgår mer konkret. För att klara av de nya arbetsuppgifterna så måste de avlastas en del...