Förhandling Individuella löner

För dig med I-lön Hej på er med individuell lön Lokala chefer kommer nu att genomföra lönesamtal fram till och med augusti (pågår redan). Den 16-17, 30-31 augusti fortsätter förhandlingarna där vi dels tar upp individuella fall där sakliga löneskillnader identifierats...

Lönerevisionen pågår

Idag den 28/6 har vi i förhandlingsgruppen tagit emot arbetsgivarens förslag till nya löner (lokförare/bangård). Vi har också lämnat synpunkter på de förslag till lönehöjning för de som tillhör individuell lönesättning. Förhandlingarna fortsätter och vi återkommer med...

Nytt central avtal klart

Idag avslutades STs förhandlingar inom spårtrafiken och vi skrev på ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Almega. Avtalet innebär bland annat en löneökning på 2,38 procent och en individgaranti på 240 kronor.   Det nya kollektivavtalet är en framgång...