Nytt central avtal klart

Idag avslutades STs förhandlingar inom spårtrafiken och vi skrev på ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Almega. Avtalet innebär bland annat en löneökning på 2,38 procent och en individgaranti på 240 kronor.   Det nya kollektivavtalet är en framgång...

ITP Avtalet

ST informerar ang frågan om ITP som kommit upp på de centrala förhandlingarna på Almega. När det gäller denna fråga så berör frågorna inte er som medlemmar som går på ITP idag, utan handlar om övergripande avtals­strukturer. ITP, eller Industrins- och handelns...

Centrala Avtalsläget ST – Almega 2013-04-26

Ett kort telefonmöte genomfördes under fredagen efter att ST träffat Almega. Kort så hände inte så mycket under mötet. Det man diskuterat berörde i huvudsak tre frågor. Dessa var ITP, SJ Götalandståg och verksamhetsövergångar.  När det gäller frågan om ITP så berör...

Central avtalsförhandling på ALMEGA

Idag genomfördes ett telefonmöte mellan STs förhandlingsansvariga och förhandlingsgruppen. Det kan konstateras att det inte händer mycket för tillfället. Detta beror till stor del på att man avvaktar avtalsförhandlingarna på industrisidan då dessa kommer att bli...