Centrala Avtalsläget ST – Almega 2013-04-26

Ett kort telefonmöte genomfördes under fredagen efter att ST träffat Almega. Kort så hände inte så mycket under mötet. Det man diskuterat berörde i huvudsak tre frågor. Dessa var ITP, SJ Götalandståg och verksamhetsövergångar.  När det gäller frågan om ITP så berör...

Central avtalsförhandling på ALMEGA

Idag genomfördes ett telefonmöte mellan STs förhandlingsansvariga och förhandlingsgruppen. Det kan konstateras att det inte händer mycket för tillfället. Detta beror till stor del på att man avvaktar avtalsförhandlingarna på industrisidan då dessa kommer att bli...