Central Skyddskommitté – Minnen

  Minnesanteckningar Central skyddskommitté Green Cargo 3 September 2012  Mötesform CSKK nu med rapportpaket från både arbetsgivare och personalorganisation presenterades.  AG rapporterar: Hälsoscreening: Planeringen inför starten 1 oktober med erbjudandet till...

Minnen Central Skyddskommitté 15/2

Minnesanteckningar Central skyddskommitté Green Cargo 15 februari 2012 Handlingsplan för arbetsmiljö- och hälsoarbete Tre nya hälsoavtal tecknade och start av dessa sker 1 mars 2012. Info om nya företagshälsovårdsavtalen. Sju stycken infoträffar på våra...