Resursplanering SVG

Minnen från Resursplanering Samverkan Typveckan KALMAR Glenn gör ett testschema/testkörning på Kalmar för alternativ ett/två utifrån dagens schema. Från ST är drivkraften stor till att nå en förändring av schemat. AG sänder resultatet till Björn Hellqvist. Parterna...

Minnen Bemanning Samverkan

Minnesanteckningar  svg 29/4 2013 Organisation resursplanering Behov av 1st ersättnings rekrytering  på operativ bemanning i Hallsberg. Förare i BLG inlånas som ersättare för en  mammaledighet. Man har sedan dec månad haft ett försök med att försöka arbeta bort dom...

Resursplanering samverkan

KRISAVTALET A-dagar Problem har upptäckts i samband med att A-dagen läggs ut i samband med semester  alt FFU-tid. Problemet är att A-dagen räknas som en 0-dag och kan då i vissa fall ge problem med avstämningen. Detta har drabbat ca 75 personer ,dessa kommer att bli...

Minnen Bemanning samverkan 2012-12-17

Föregående protokoll Inget möte under november, där emot oktober var senaste mötestillfälle. Inget att erinra från detta möte. Personalfrågor/information Resursplanering * Organisation Resursplanering Samling brukar ske med jämna mellanrum inom planering för att gå...