Förhandling Individuella löner

För dig med I-lön Hej på er med individuell lön Lokala chefer kommer nu att genomföra lönesamtal fram till och med augusti (pågår redan). Den 16-17, 30-31 augusti fortsätter förhandlingarna där vi dels tar upp individuella fall där sakliga löneskillnader identifierats...

ST nyhetsbrev 1 April 2014

OAM (operation account manager) Under de senaste veckorna har företaget diskuterat hur de önskar göra med OAM-funktionen. OAM har som arbetsuppgift att hjälpa till med planering utifrån kundens behov och avtalade upplägg (våra 25 största kunder) och därför valt att...

ST och arbetsgivaren lyckades inte….

 …nå en överenskommelse om innehållet i ett krisavtal inför 2013 Under några veckor har nu ST fört förhandlingar med arbetsgivaren om olika åtgärder i syfte att rädda budgetåret 2013 då företaget sedan hösten 2012 fått kraftiga volymminskningar. Arbetsgivaren...