Minnen Marknad & Produktion samverkan

Arbetstidsenkät inom division Produktion Parterna gick igenom utfallet och vilka reflektioner parterna gjort från sin sida. Det man kan konstatera är att det finns många synpunkter och då helst kring nattidsregler, scheman och framförhållning. Efter detta måste man nu...

Minnen Marknad & Produktion samverkan 2013-02-13

FÖREGÅENDE PROTOKOLL Mikael Nysten har varit ute och följt upp Boliden transporterna. Det han har konstaterat är att det finns många olika moment som inte fungerar vid överlämnande mellan olika enheter inom företaget, detta beror på att förutsättningarna inte alltid...

Minnen Marknad & Produktions samverkan 2012-10-24

FÖREGÅENDE PROTOKOLL När det gäller frågan om översyn av samverkansformer med hänsyn till den nya organisationen så har GC internt ännu inte hunnit diskutera frågan. RESULTAT Inget nytt reslutat klart att presentera. AFFÄRSLÄGET Hösten har startat med många varsel...

Minnen Marknad & Produktions samverkan 2012-09-25

Olyckan i Sundsvall Orsaken till olyckan är inte klargjort på något sätt. Ledningen har fått en indikation på att något kan ha varit fel med loktypen så dessa har då tagits ur trafik tillsvidare. Onsdagsmötena ligger kvar tillsvidare ang organisationen och vid dessa...

Minnen Marknad & Produktion samverkan 2012-06-25

Föregående protokoll Inget att erinra.   Trafikverket Dessa vill starta upp ERTMS på Ådalsbanan långt innan det var bestämt i förväg. GC har framfört kritiken till Trafikverket att man inte har bättre framförhållning. Möte sker varannan dag mellan GC och...